Vraćanje kolektivne zaštite

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović učestvovao je danas na konferenciji „Kolektivna zaštita potrošača u Srbiji“ i istakao da su kolektivne tužbe potrošača protiv nesavesnih pružalaca usluga i prodavaca robe potrebne i da Ministarstvo pravde u tom smislu trenutno radi na izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP).

„Građani će da imaju zaštitu od nesavesnih pružalaca usluga i prodavaca robe“, istakao je Backović i dodao da očekuje da se izmene i dopune ZPP-a u fazi nacrta završe do kraja godine, kao i da će se Ministarstvo pravde pobrinuti da to bude valjano urađeno, kako bi građani imali benefite, koji su uvođenjem kolektivne tužbe u stvari i predviđeni.

Backović je objasnio da je i prošli ZPP predvideo kolektivne tužbe porošača, ali i da je Ustavni sud našao da ta glava nije bila dovoljno kvalitetno razrađena, te da će se ovoga puta to uraditi na pravi način, kako bi ta praksa postala primenjiva.

Pomoćnik ministra pravde istakao je da Ministarstvo pravde na toj temi sarađuje sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, da je zadovoljan saradnjom, kao i da se tu prepliću Poglavlje 23, gde je ZPP i Poglavlje 28, u kome je zaštita potrošača.

Predstavnici NOPS-a istakli su da je kolektivna zaštita potrošača potrebna u slučajevima povrede zakonskih prava potrošača koji su ugroženi na isti način i od strane istog trgovca i efikasno je primenjiva u brojnim situacijama poput neispravnih proizvoda, nepravičnih ugovornih odredbi, neizvršenih turističkih putovanja ili zaštite privatnosti podataka, a prema relevantnim pokazateljima većina potrošača odmah bi se priključila svim drugima koji su oštećeni na isti način i pretrpeli istu štetu.

Na konfenciji govorili su i ko-autor studije „Kolektivna zaštita potrošača u Srbiji“ Radovan Vukadinović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) Goran Papović, kao i potpredsednik NOPS Zoran Nikolić.